Bij het artikel ‘Recente vondsten van breedbladige fonteinkruiden (Groenlandia en Potamogeton spec.) in de provincie Noord-Brabant’ van J. van der Linden en W. Poelmans [Gorteria 19 (4): 97-102] is per ongeluk de illustratie weggelaten. Dit wordt nu rechtgezet: