Harpalus signaticornis stond tot voor kort bekend als uiterst zeldzaam in ons land. Slechts enkele oude, incidentele waarnemingen uit Zuid-Limburg waren in de collecties te vinden. In de loopkeveratlas uit 2000 werd nog verondersteld dat de soort in Nederland was uitgestorven. Vanaf het publicatiejaar van deze atlas verschijnt H. signaticornis echter in vangpotten. De soort werd vooral verzameld in het zuidelijke deel van de Veluwe, maar recentelijk ook in Friesland. Het lijkt erop dat deze Zuiden Centraal-Europese soort zijn verspreidingsgebied in westelijke richting aan het uitbreiden is. Hebben we hier te maken met een soort die profiteert van veranderingen in het klimaat?

, , , ,
Nederlandse Faunistische Mededelingen

Released under the CC-BY 4.0 ("Attribution") License

Naturalis journals & series

Turin, H., Heijerman, T., Noordijk, J., & Trautner, J. (2012). Het recente voorkomen van de loopkever Harpalus signaticornis in Nederland (Coleoptera: Carabidae). Nederlandse Faunistische Mededelingen, 38, 9–16.