Aantekeningen over Nederlandse Cryptophagidae (Coleoptera) Zeven soorten cryptophagiden worden hier voor het eerst gemeld voor de Nederlandse fauna. Van twee soorten is duidelijk dat ze hier al geruime tijd voorkomen. Zo werd het enige Nederlandse exemplaar van Atomaria atra al in 1949 verzameld, maar niet eerder herkend. Iets dergelijks is ook het geval voor A. nitidula: al het Nederlands materiaal werd tot nu toe aangezien voor A. analis, een soort die komt te vervallen voor de fauna. Bij twee soorten lijkt er werkelijk sprake te zijn van nieuwkomers: Cryptophagus dorsalis en A. scutellaris. Van beide soorten zijn namelijk meerdere recente waarnemingen bekend, terwijl oudere vangsten ontbreken. Atomaria scutellaris is een zuidelijke soort die zich ook in Groot-Brittannië uitbreidt. Daarnaast is ook Atomaria punctithorax, waarvan slechts één vondst uit 1969 bekend is, waarschijnlijk een recente immigrant, aangezien deze soort pas sinds de jaren 1950 uit Midden- Europa bekend is. Onduidelijker is de situatie bij C. puncticollis en C. sporadum. Weliswaar zijn van beide soorten slechts recente records voorhanden, maar het aantal is (zeer) beperkt. Mogelijk betreft het hier soorten die vanwege hun (grote) zeldzaamheid tot nu toe onopgemerkt bleven. Acht soorten dienen van de Nederlandse lijst afgevoerd te worden. Alle beschikbare exemplaren bleken namelijk fout gedetermineerd te zijn. Naast de bovenvermelde A. analis gaat het om de volgende soorten: Cryptophagus quercinus, C. micaceus, Atomaria pseudatra, A. diluta, A. puncticollis, A. alpina en Curelius exiguu