Namens den Directeur van het Deli-Proefstation te Medan, Sumatra, werd mij de hieronder volgende beschrijving der ontwikkelingsstadia van Thosea asigna v. E., eene Limacodide, beschreven in de Zool. Meded. Mus. Leiden XII, p. 113, pl. XII, f. 10, 1929, toegezonden. Ei: de eieren worden afgezet tegen den onderkant der bladslippen. Zij zijn bijna zuiver rond met een diameter van 2—3 mm en zeer plat. De kleur is geelgroen, waardoor zij slechts weinig tegen het blad afsteken en moeilijk gevonden worden. Het afzetten heeft plaats in rechte rijen, waarin de eieren elkaar juist raken. Vaak liggen meerdere van zulke rijen naast elkaar. De duur van het eistadium is nog niet met zekerheid bepaald, doch kan veilig op 6—8 dagen getaxeerd worden, daar toegezonden eieren in het proefstation alle binnen de 6 dagen uitkwamen. Rups: deze heeft een langgerekt ovalen vorm, een beschermende dikke, in het