Factsheets van de spinnen van het leefgebiedenbeleid.

Additional Metadata
Keywords Spinnen, Araneae, Natuurbescherming, Leefgebieden, Beleid.
Publisher EIS-Nederland, Leiden
Editor V.J. Kalkman
Citation
van Helsdingen, P.J. (2008). Spinnen. In V.J Kalkman (Ed.), De soorten van het leefgebiedenbeleid (pp. 148–151). EIS-Nederland, Leiden.