In Groot Hoenlo (gemeente Olst, Overijssel) is een Hertshooi aangetroffen die een nieuwe soort voor Nederland blijkt te zijn, Hypericum anagalloides. Deze soort is afkomstig uit Noord Amerika en blijkt ook op enkele andere plekken in Europa aanwezig te zijn. Het is onduidelijk hoe deze soort in Groot Hoenlo terecht is gekomen. De soort groeit in een waterbergingsterrein in een halfopen vegetatie van nat schraalland dan wel geplagde heide op een vochtige minerale bodem, waar na sterke regenval plassen kunnen blijven staan. Omdat de soort tot woekeren in staat lijkt doen wij een voorstel om de determinatiesleutel in Heukels’ Flora uit te breiden zodat de soort goed herkend kan worden en snel tot actie kan worden overgegaan. De Nederlandse naam voor de soort is Penninghertshooi

, , ,
Gorteria: tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland

Released under the CC BY-NC-ND 4.0 (“Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International”) Licence

Staff publications

Duistermaat, L., P. Bremer, & W.O. van der Knaap. (2023). Hypericum anagalloides (Penninghertshooi), een nieuwe exoot in Nederland. Gorteria: tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland, 45, 93–98.