Orchideeën hebben van oudsher een grote aantrekkingskracht op plantenliefhebbers. Vroeger werden planten geplukt en in botaniseertrommels mee naar huis genomen om uiteindelijk te belanden in herbaria. Tegenwoordig worden er alleen nog foto’s van gemaakt. Vooral door de opkomst van de digitale fotografie nam het fotograferen van planten, waaronder ook orchideeën, een hoge vlucht. De fotografie van orchideeën beperkt zich veelal tot één stadium: de bloei. Aan de hand van foto’s van de bloemen is een orchidee meestal goed te determineren en een keur aan mooi geïllustreerde gidsen en webpagina’s kan bij het op naam brengen helpen. Niet-bloeiende orchideeën, zowel als rozet of uitgebloeide plant, zijn moeilijker te determineren. Er zijn nauwelijks determinatiewerken die dit facet behandelen. Uitzonderingen zijn “The vegetative key to the British flora” van John Poland en Eric Clement en “A beginner‘s vegetative guide to orchids of the British Isles” van Mike Waller. Met behulp van het eerste boek kun je alle planten in vegetatieve toestand op naam brengen, het tweede boek gaat specifiek over de herkenning van rozetten van orchideeën. In het boek “Britain’s orchids” van Sean Cole en Mike Waller staan zowel illustraties van rozetten als ook van uitgebloeide orchideeën. Voor het Nederlandse taalgebied was zo’n gids er nog niet. Het is belangrijk om orchideeën ook vegetatief te herkennen, want daardoor kan het beheer van een terrein het hele jaar door op de aanwezige orchideeën afgestemd worden, zodat bijvoorbeeld nog niet gemaaid of begraasd wordt als de orchideeën nog geen zaad gezet hebben. Het was een uitdaging om een determinatiesleutel te ontwerpen waarmee uitgebloeide orchideeën van Nederland en België mee op naam gebracht kunnen worden. Gedurende het orchideeënseizoen werd een eerste ontwerp getest en steeds weer aangepast. De Sleutel voor uitgebloeide orchideeën van Nederland en België is nu online toegankelijk. In iedere determinatiesleutel worden maar een beperkt aantal kenmerken gebruikt. In dit bij de sleutel behorende e-book worden alle kenmerken van de behandelde orchideeën beschreven en geïllustreerd met veel verduidelijkende foto’s. In de tekst wordt dieper ingegaan op de specifieke kenmerken van de soorten en de kenmerken waarin ze verschillen van sterk erop lijkende soorten. Met deze determinatiesleutel wordt het mogelijk gemaakt om uitgebloeide orchideeën met zekerheid te determineren, zodat je ook buiten het bloeiseizoen van deze fascinerende plantenfamilie kunt genieten.