Timonius eremiticus, a new species from Mount Pulgar, Palawan Island, the Philippines, is here described and illustrated. It is morphologically close to T. flavescens but is characterized by membranous to chartaceous leaves with 2–4 pairs of lateral nerves, ivory-white corolla, bracteate staminate inflorescences bearing bracteolate flowers, 5-petaled pistillate flowers, (sub)globose fruits that are round and not 4-angled, and pyrenes being obliquely radiated in cross-section of fruits. Timonius eremiticus is assessed as Critically Endangered following IUCN criteria.

Buod (Wikang Filipino)   Inilarawan at iginuhit sa lathalaing ito ang Timonius eremiticus na isang bagong espesye ng halaman na matatagapuan sa Bundok Pulgar sa pulo ng Palawan sa Pilipinas. Ito ay kawangis ng T. flavescens subalit natatangi dahil sa mga malalamad o malapapel nitong mga dahon na may dalawa o hanggang apat na pares ng nerbiyong lateral, kulay garing na mga talulot, brakteadong istaminate na mga inflorescence at bulaklak, mga pistiladong bulaklak na may limang talulot, (mala)bilugang mga bunga na hindi nakalundo sa apat, at mga pyrene na oblikong naka-radiate sa pahalang na hati ng mga bunga. Ang Timonius eremiticus ay itinataya rin na lubos nang nanganganib na maubos alinsunod sa mga pamantayan ng IUCN.

, , , , , , , , ,
Naturalis Biodiversity Center
doi.org/10.3767/blumea.2020.65.02.03
Blumea: Biodiversity, Evolution and Biogeography of Plants

Released under the CC-BY 4.0 ("Attribution") License

Naturalis journals & series

Chavez, J.G., Banag, C. I., & Meve, U. (2020). Timonius eremiticus (Rubiaceae), a new species from the Philippines. Blumea: Biodiversity, Evolution and Biogeography of Plants, 65(2), 104–106. doi:10.3767/blumea.2020.65.02.03