De boszandbij Andrena coitana leek verdwenen uit Nederland. Veertig jaar na de laatste waarneming in 1975 is weer een populatie van deze soort gevonden, bij Epe in Gelderland. De boszandbij is een kleine soort, die mogelijk nog op sommige plaatsen over het hoofd gezien is. In dit artikel wordt de kennis over deze bijzondere bij samengevat en gespeculeerd over de oorzaken van de achteruitgang in Nederland.

Additional Metadata
Keywords Hymenoptera, Apidae, Andrena coitana, Nederland, verspreiding, herkenning, biologie
Journal Nederlandse Faunistische Mededelingen
Rights

Released under the CC-BY 4.0 ("Attribution") License

Citation
Nieuwenhuijsen, H. (2016). De boszandbij Andrena coitana herontdekt in Nederland (Hymenoptera: Apidae). Nederlandse Faunistische Mededelingen, 47, 31–37.