In Nederland komen tien soorten ruighaarkevers (genera Dryops en Pomatinus) voor. Ze leven langs oevers van stilstaande en stromende wateren. Het was een verrassing toen in 2014 een vrouwtje van de zeer zeldzame Dryops striatellus gevonden werd bij Bakkeveen (provincie Friesland). De soort was sinds 1960 niet meer in Nederland gevonden. In 2016 werd D. striatellus op een tweede locatie nabij Bakkeveen gevonden. In dit artikel geven wij informatie over de soort en presenteren bijzonderheden over de Friese populatie en haar habitat.

, , , , , ,
Nederlandse Faunistische Mededelingen

Released under the CC-BY 4.0 ("Attribution") License

Naturalis journals & series

Boonstra, H., & Drost, M. B. P. (2016). Na ruim vijftig jaar weer een teken van leven van de ruighaarkever Dryops striatellus in Nederland (Coleoptera: Dryopidae). Nederlandse Faunistische Mededelingen, 46, 101–114.