De kleine bleekvlekwespbij Nomada baccata behoort tot een complex van taxa rond de bleekvlekwespbij Nomada alboguttata. De kleine bleekvlekwespbij is vroeger verspreid over het land aangetroffen, maar de laatste waarneming dateerde alweer van 1992. In de afgelopen jaren werd de soort op twee plekken in ons land teruggevonden, in de Schoorlse duinen in Noord-Holland in 2012 en op de Tongerense hei bij Epe in Gelderland in 2015.

, , , , , ,
Nederlandse Faunistische Mededelingen

Released under the CC-BY 4.0 ("Attribution") License

Naturalis journals & series

Smit, J., & Nieuwenhuijsen, H. (2016). Recente waarnemingen van de kleine bleekvlekwespbij Nomada baccata (Hymenoptera: Apoidea: Apidae). Nederlandse Faunistische Mededelingen, 46, 95–100.