De kassprinkhaan is een buitenbeentje onder de Nederlandse sprinkhanen en krekels. Ze komt van oorsprong waarschijnlijk voor in grotten in Oost-Azië en is door transport van eieren met plantenmateriaal over de hele wereld verspreid geraakt. Ze kan tijdelijk overleven in het kunstmatig grotmilieu van bijvoorbeeld kruipruimtes van woonhuizen, in kassen en tuincentra. Recentelijk werd een opmerkelijk grote populatie van de kassprinkhaan gevonden in het uitgebreide stelsel aan kruipruimtes onder een verpleeghuis in Friesland. De kassprinkhaan blijkt hier al ruim 40 jaar voor te komen. Het is waarschijnlijk de grootste Europese populatie van deze soort.

, , ,
Nederlandse Faunistische Mededelingen

Released under the CC-BY 4.0 ("Attribution") License

Naturalis journals & series

Kleukers, R., & Nieuwenhuis, D. (2016). Grote populatie van de kassprinkhaan Diestrammena asynamora in Fries verpleeghuis (Orthoptera). Nederlandse Faunistische Mededelingen, 47, 11–16.