To study the relation between changes in local plant communities and shifts in temperature, the temperature niches of the species need to be defined. We calculated the Species Temperature Index (STI) as a proxy for this niche. STI is defined as the mean annual temperature within the range of a species. In this paper, a method is described to calculate the STI for the European flora from open data provided by the Global Biodiversity Information Facility (GBIF) and WorldClim global climate data, for 7254 taxa of European vascular plants, bryophytes, algae, and ascomycetes including lichens. The algorithm accounts for incomplete and unbalanced species distribution data. The Community Temperature Index (CTI) is defined as the weighted mean of the STIs of a species assemblage. A 1 × 1 km CTI grid map for the Netherlands is presented as an example of the use of STIs. Om de relatie tussen de veranderingen in lokale plantengemeenschappen en verschuivingen in de temperatuur te bestuderen is het nodig om de temperatuurniche van de individuele soort te kwantificeren. Wij berekenden de Species Temperature Index (STI) als een proxy voor deze niche. STI wordt gedefinieerd als de gemiddelde jaartemperatuur binnen het verspreidingsgebied van een soort. In dit artikel beschrijven we een methode om de STI voor de Europese flora te berekenen op basis van open data voor 7254 taxa van Europese vaatplanten, mossen, algen en korstmossen. De methode is ontworpen om te corrigeren voor incomplete of ruimtelijk ongelijk verdeelde verspreidingsgegevens. De Community Temperature Index (CTI) wordt gedefinieerd als het gewogen gemiddelde van STI’s voor gemeenschappen van soorten. Een 1 × 1 km CTI rasterkaart voor Nederland wordt gepresenteerd als voorbeeld van het gebruik van STI’s.

, , , , , , , , ,
Gorteria: tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland

Released under the CC-BY 4.0 ("Attribution") License

Naturalis journals & series

Sparrius, L. B., van den Top, G. G., & van Swaay, C. A. M. (2018). An approach to calculate a Species Temperature Index for flora based on open data. Gorteria: tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland, 40, 73–78.