The lectotype (Weber 1985: 370) of Rubus serpens Weihe ex Lej. & Courtois (1831: 172) appeared to not match with the characteristics of the protologue. Therefore a new type specimen was selected which corresponds with the requirements. This type is morphologically very similar to R. picearum (A.Beek) A.Beek (1984: 58), as which it was identified initially. In order to attain certainty, plants of different localities were transferred to the garden. From this experiment it became clear that both are clearly distinct species. It also turned out that the material attributed to R. picearum was not homogeneous. Another species was included in it. This new species is described here as R. edentulus A. Beek & K. Meijer. Rubus serpens was also published as R. flexuosus Lej. ex K.Koch (1853: 119). Because this is an earlier homonym of R. flexuosus P.J.Müll. & Lefèvre (1859: 240) the latter must have the correct name R. saltuum Focke ex Gremli (1870: 30). Het lectotype (Weber 1985: 370) van Rubus serpens Weihe ex Lej. & Courtois (1831: 172) bleek niet in overeenstemming met de protoloog te zijn. Daarom is een ander type-exemplaar gekozen dat wel aan de vereisten voldoet. Dit exemplaar doet denken aan R. picearum (A.Beek) A.Beek (1984: 58), waarmee het aanvankelijk zelfs werd geïdentificeerd. Om zekerheid te krijgen werden planten van verschillende locaties overgebracht naar de tuin. Het resultaat van deze kweekproeven was dat beide duidelijk onderscheiden soorten zijn en dat zich onder het materiaal van R. picearum nog een derde taxon bevond. Deze nieuwe soort wordt hier beschreven als R. edentulus A. Beek & K. Meijer. In de gebieden van de typelocaties van R. serpens en R. picearum, respectievelijk Malmédy (België) en Epen (Nederland) komen daarnaast nog andere planten voor die op het eerste gezicht veel op deze lijken, maar bij preciezer waarneming toch duidelijk verschillen. Deze zijn vooralsnog slechts in een klein verspreidingsgebied gevonden en worden daarom niet beschreven. Een sleutel wordt gegeven waarin genoemde taxa, en ook R. muridensA.Beek (1997: 46), waarvan zwakke planten voor verwarring kunnen zorgen, zijn opgenomen. Rubus serpens werd ook gepubliceerd als R. flexuosus Lej. ex K. Koch (Koch 1853: 119). Aangezien dit een vroeger homoniem van R. flexuosus P. J. Müll. & Lefèvre (1859: 240) is, moet die laatste als correcte naam R. saltuum Focke ex Gremli (1870: 30) hebben.

, , , , ,
Gorteria: tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland

Released under the CC-BY 4.0 ("Attribution") License

Naturalis journals & series

van de Beek, B. (2018). Rubus serpens Weihe ex Lej. & Courtois (Rosaceae L.), with related taxa and names. Gorteria: tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland, 40, 55–72.