With the help of flow-cytometric analysis of nuclear DNA content and morphology, we establish the presence in the Netherlands of two taxa of the Dryopteris affinis complex: diploid D. affinis subsp. affinis, triploid D. affinis subsp. borreri, and the hybrids D × complexa (tetraploid) and D. × critica (pentaploid). Onderzoek aan kern-DNA gewicht en morfologie van recente vondsten van het Dryopteris affinis-complex wijst uit dat in Nederland twee taxa en twee hybrides met redelijke zekerheid zijn gevonden: dediploïde D. affinis subsp. affinis, de triploïde D. affinis subsp. borreri, en de hybriden D × complexa (tetraploïd) en D. × critica (pentaploïd). We analyseren een aantal onderscheidende kenmerken en maken de keuze om deze taxa te behandelen als ondersoorten van D. affinis.

, , , , , , , , , , ,
Gorteria: tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland

Released under the CC-BY 4.0 ("Attribution") License

Naturalis journals & series

Hovenkamp, P., Hendrikx, B., Roskam, H., & de Winter, W. (2018). Het Dryopteris affinis-complex in Nederland. Gorteria: tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland, 40, 42–54.