Verslag van een doctoraalonderwerp van 12 maanden bij de vakgroep Oecologie, Rijksuniversiteit Leiden, 1974-1977