Prachtvliegen zijn vrij kleine vliegen die vaak een vleugeltekening hebben waardoor ze aan boorvliegen doen denken. De meeste soorten zijn weinig opvallend in het veld aanwezig en zitten vooral op hun waardplanten. Alleen de soorten waarvan de larven leven onder schors van boomstammen zijn opvallender aanwezig door hun balts of territoriaal gedrag. Ze proberen hun stukje boomstam te claimen door snel op en neer te lopen en tegelijkertijd driftig met hun vleugels te bewegen. Tot nog toe was de zeer fraaie Myennis octopunctata (Coquebert, 1798) de enige houtbewonende prachtvlieg in Nederland. In dit artikel wordt daar Homalocephala biumbrata aan toegevoegd.

, , , ,
Nederlandse Faunistische Mededelingen

Released under the CC-BY 4.0 ("Attribution") License

Naturalis journals & series

Smit, J.T, Lamberts, S, van de Maat, G, & Hamers, B. (2015). De prachtvlieg Homalocephala biumbrata nieuw voor Nederland (Diptera: Ulidiidae). Nederlandse Faunistische Mededelingen, 45, 33–37.