Twaalf jaar geleden waren er nog geen Nelima-soorten bekend uit ons land. In 2004 en 2006 werden respectievelijk N. sempronii en N. doriae ontdekt. Beide soorten komen ten zuidoosten van ons land voor, en hebben naar alle waarschijnlijkheid Nederland recent bereikt. In 2012 werd op de Maasvlakte een derde vertegenwoordiger van dit genus gevonden: Nelima gothica. De vindplaats lijkt te wijzen op introductie door de mens. Gezien het voorkomen in de ons omringende landen is echter niet uit te sluiten dat hij van oudsher tot onze fauna behoort of recent op eigen kracht Nederland heeft bereikt. Hij zou op meer plaatsen langs de kust kunnen voorkomen. We presenteren de nieuwe soort en geven een overzicht van de vier Noordwest-Europese Nelima-soorten.

, , , ,
Nederlandse Faunistische Mededelingen

Released under the CC-BY 4.0 ("Attribution") License

Naturalis journals & series

Noordijk, J., Wijnhoven, H., & Bink, J. (2015). De hooiwagen Nelima gothica nieuw voor Nederland (Opiliones). Nederlandse Faunistische Mededelingen, 44, 17–27.