The identities of Rubus fragaria F.W. Schmidt and R. pseudo-idaeus F.W. Schmidt was settled and lectotypes were selected. R. fragaria is identical with R. saxatilis L. and R. pseudo-idaeus with R. sulcatus Vest. Because the use of R. pseudo-idaeus as the correct name of the species would cause major confusion, a proposal for conservation of R. sulcatus will be submitted. Aan de bramen die beschreven zijn in de achttiende eeuw is door latere onderzoekers weinig aandacht besteed. Een van deze publicaties betreft een tweetal soorten die beschreven zijn door F.W. Schmidt in 1790, Rubus fragaria en R. pseudo-idaeus. Bij de beschrijvingen zijn tekeningen gevoegd. De tekening en beschrijving van R. fragaria maken duidelijk dat deze identiek is met R. saxatilis L. De verschillen die Schmidt noemt, komen in het hele areaal van R. saxatilis voor en zijn niet anders dan vormen van zonnige en droge standplaatsen. Van R. pseudo-idaeus ligt er een exemplaar in PRC. Dit is kennelijk gebruikt voor de tekening. Het heeft dezelfde vorm, alleen in spiegelbeeld omdat het blijkbaar andersom is gemonteerd op het vel. Hoewel het alleen een bloeiwijze betreft, is duidelijk dat het om een exemplaar van R. sulcatus Vest gaat: de groene kelken, kromme stekels, grote bloemen en lange meeldraden zijn eenduidig. Rubus pseudo-idaeus F.W. Schmidt is dus een vroeger synoniem van R. sulcatus Vest en het zou volgens de regels de correcte naam voor het taxon zijn. Omdat de naam R. sulcatus sinds lang in gebruik is en de nieuwe naam grote verwarring zou veroorzaken met R. pseudoidaeus (Weihe) Lej. & Court. (= R. idaeoides Ruthe), een naam die langdurig gebruikt is voor de hybride van R. caesius L. en R. idaeus L., zal een voorstel voor conservering van R. sulcatus worden ingediend. Het is wenselijk deze naam in elk geval te behouden tot daarover een beslissing is genomen.

, , ,
Gorteria: tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland

Released under the CC-BY 4.0 ("Attribution") License

Naturalis journals & series

van de Beek, B. (2017). The Rubus species described by F.W. Schmidt in 1790. Gorteria: tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland, 39(1), 49–52.