Baccharis halimifolia L. (Tree Groundsel) was recorded for the second time in the Netherlands in 2014 at Kwade Hoek on the island of Goeree, Province of South-Holland. Since that year, this invasive species has been recorded twice in Dutch natural reserves, fortunately as single individuals only. One plant was found in 2015 in the central part of the Province of Limburg in 2015, where it was growing on the high bank of the River Meuse in an occasionally grazed terrain. And, as predicted, the species was also found in Dutch Flanders, where in the summer of 2016 a single plant was found growing in a grazed grassland close to the border with Belgium. Plants previously reported from a neglected allotment near Obdam in 2009 were no longer present in 2016. Tree Groundsel is one of the 37 species on the first list of Union Concern (EU regulation 1143/2014) that came into force on August 3, 2016. Baccharis halimifolia L. (Struikaster) is in 2014 alsnog voor een tweede keer waargenomen bij Kwade Hoek op Goeree. Sindsdien is deze invasieve soort nog in twee andere natuurterreinen aangetroffen, iedere keer met slechts een enkel exemplaar. In Midden-Limburg werd in 2015 een plant gevonden in verruigend grasland op de hoge oever van de Maas. En, zoals lang verwacht, in de zomer van 2016, in een begraasd terrein met struikopslag in Zeeuws Vlaanderen op slechts honderden meters afstand van de grens met België. De planten gemeld in een verwaarloosd volkstuincomplex bij Obdam in 2009 bleken bij controle in 2016 niet meer aanwezig te zijn. Struikaster is een van de soorten van de eerste Unielijst ( EU verordening 1143/2014), die op 3 augustus 2016 van kracht geworden is.

, , ,
Gorteria: tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland

Released under the CC-BY 4.0 ("Attribution") License

Naturalis journals & series

van Valkenburg, J. L. C. H., Meerman, H., Bollen, G., & Zwart, A. (2017). Baccharis halimifolia L. in de herkansing. Gorteria: tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland, 39, 1–4.