Ondanks de fors toegenomen aandacht voor watermacrofauna sinds begin jaren 1980 is de schietmot Molanna albicans maar sporadisch aangetroffen. In dit artikel wordt de eerste larvenvondst van M. albicans buiten Drenthe beschreven. Samen met de vindplaatsen in Drenthe is de soort nu van vijf vennen in Nederland bekend. Aanvullend worden de determinatiekenmerken aan de hand van foto’s geïllustreerd.

Additional Metadata
Keywords Trichoptera, Molannidae, Molanna albicans, Nederland, verspreiding, biologie, herkenning
Journal Nederlandse Faunistische Mededelingen
Rights

Released under the CC-BY 4.0 ("Attribution") License

Citation
Boonstra, H, & Wiggers, R. (2014). Eerste larvenvondst van de kokerjuffer Molanna albicans buiten Drenthe (Trichoptera: Molannidae). Nederlandse Faunistische Mededelingen, 43, 93–101.