Het is 8 april, een koude voorjaarsdag in Arnhem. Er moet, ondanks het koude weer, toch even bij die ene bloeiende boswilg worden gestopt om naar zweefvliegen te kijken. Na vijftien minuten wachten zweeft er een klein vliegje voorbij. Al snel verdwijnt deze in het vangnet. Thuis wordt duidelijk dat het om een nieuwe soort voor Nederland gaat: Melangyna lucifera. Geïnspireerd door deze vangst werd besloten om ook in België op zoek te gaan. Dit resulteerde een paar weken later in een Belgische vangst van een vrouwtje M. lucifera, een nieuwe soort voor België.

Additional Metadata
Keywords Diptera, Syrphidae, Melangyna lucifera, Nederland, België, herkenning, biologie, verspreiding
Journal Nederlandse Faunistische Mededelingen
Rights

Released under the CC-BY 4.0 ("Attribution") License

Citation
de Bree, E, van de Meutter, F, & Mortelmans, J. (2014). Het zilveren elfje Melangyna lucifera nieuw voor Nederland en België (Diptera: Syrphidae). Nederlandse Faunistische Mededelingen, 42, 25–28.