De grootste maatschappelijke vraagstukken waar wij de komende decennia antwoorden op zullen moeten formuleren gaan over voedsel, water, economie, klimaat en leefbaarheid, gezondheid en welzijn. Hoewel dit mondiale vraagstukken zijn, kunnen de Nederlandse kennisinstellingen een grote bijdrage leveren aan de beantwoording ervan.

Additional Metadata
Keywords biodiversiteit, ecologie, evolutie, biodiversiteitsonderzoek
Publisher Naturalis Biodiversity Center; NERN, Leiden
Citation
Biesmeijer, K, & Knoben, N. (2017, January). Nature4Life: Nationale kennisagenda voor onderzoek naar biodiversiteit, ecologie en evolutie. Naturalis Biodiversity Center; NERN, Leiden.