Al het materiaal van de sectie Ammoglochin in het herbarium van Naturalis Biodiversity Center te Leiden (L), in totaal 1068 collecties, is gerevideerd om zo een beter begrip en een completer beeld van het voorkomen van de vijf inheemse soorten van deze sectie in Nederland te krijgen. Een sleutel is toegevoegd om (Nederlandse) planten van deze sectie te kunnen determineren. All the material of the section Ammoglochin that is kept in the herbarium of Naturalis Biodiversity Center in Leiden (L), in total 1068 collections, has been revised in order to get a better understanding and more complete overview of the occurrence of the five native species of this section in the Netherlands. A key is provided for the identification of (Dutch) plants belonging to this section.

, , , ,
Gorteria: tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland

Released under the CC-BY 4.0 ("Attribution") License

Naturalis journals & series

Koopman, J., & Więcław, H. (2016). The section Ammoglochin Dum. (Carex, Cyperaceae) in the Netherlands. Gorteria: tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland, 38, 43–55.