Vanaf eind jaren ’80 van de vorige eeuw zijn grote delen van het buitengebied tussen Maassluis en Vlaardingen (de Lickebaert) bebost. Varens verschenen pas vrij laat in de nieuwe bosjes, achtereenvolgens Dryopteris dilatata (zeer algemeen in Nederland), D. filix-mas (algemeen, zeldzaam in H), Asplenium scolopendrium (zeer zeldzaam buiten Ur), D. carthusiana (zeer algemeen) en Athyrium filix-femina (algemeen). In de winter van 2014–2015 werden Polypodium vulgare (zeer zeldzaam in H) en 14 respectievelijk 5 exemplaren van Polystichum setiferum en P. aculeatum gevonden. Beide Polystichum-soorten zijn zeer zeldzaam in Y, Ur en Z, maar zijn ook van elders gemeld. Dryopteris affinis subsp. affinis en D. a. subsp. borreri (beide zeer zeldzaam) volgden in 2015. Polypodium interjectum (zeldzaam buiten R) werd alleen aangetroffen in de eendenkooi Aalkeetbuiten. Ophioglossum vulgatum (zeer zeldzaam buiten Du) groeit talrijk op de noordflank van de eeuwenoude Maassluisse Dijk. Een circa 70 m2 groot veld Pteridium aquilinum (zeer zeldzaam in onder andere H) staat op een dijkje van de Rietputten. Op muren van het gemaal aan het eind van de Boonervliet groeit Asplenium ruta-muraria (plaatselijk vrij algemeen in Ur). Azolla filiculoides (plaatselijk algemeen in het westen van H) komt voor in verscheidene sloten in het gebied.