Snuitvliegen zijn rare snuiters onder de zweefvliegen. Ze hebben een verlengd gezicht en een lange tong. Hiermee kunnen ze foerageren op bloemen met diepliggende nectar, in tegenstelling tot de meeste andere zweefvliegen. Als genus zijn de vliegen makkelijk herkenbaar, maar de zeer zeldzame soorten tussen de zeer algemene gewone snuitvlieg uithalen was niet altijd even makkelijk. In dit artikel wordt de herontdekking van de rode snuitvlieg beschreven en een tabel gegeven voor de drie Noordwest-Europese soorten.

Additional Metadata
Keywords Diptera, Syrphidae, Rhingia rostrata, Nederland, verspreiding, herkenning
Journal Nederlandse Faunistische Mededelingen
Rights

Released under the CC-BY 4.0 ("Attribution") License

Citation
de Bree, E, Bot, S, & Smit, J.T. (2013). De rode snuitvlieg Rhingia rostrata terug in Nederland (Diptera: Syrphidae). Nederlandse Faunistische Mededelingen, 40, 15–21.