Hongerwespen behoren tot de grote groep van de sluipwespen. Het zijn slanke wespjes die typisch met hangende pootjes vliegen, waarbij de verbrede achterschenen opvallen. Ze parasiteren bijen en mogelijk ook bepaalde angeldragende wespen en worden daarom vaak bij bijenhotels waargenomen. In het kader van dit artikel zijn de meldingen van Nederlandse hongerwespen kritisch beschouwd. In totaal zijn nu negen soorten uit ons land bekend, waarvan er hier maar liefst zes voor het eerst worden gemeld.

Additional Metadata
Keywords Hymenoptera, Evanioidea, Gasteruptiidae, Nederland, verspreiding, herkenning
Journal Nederlandse Faunistische Mededelingen
Rights

Released under the CC-BY 4.0 ("Attribution") License

Citation
van Achterberg, C. (2013). De Nederlandse hongerwespen (Hymenoptera: Evanioidea: Gasteruptiidae). Nederlandse Faunistische Mededelingen, 39, 55–87.