De roodbruine heiderouwzwever Exoprosopa capucina is een fraaie en karakteristieke koffiebruine verschijning op de Nederlandse heideterreinen. Zoals veel wolzwevers is deze te herkennen aan de vleugeltekening en de kleur van de lichaamsbeharing. Echter naarmate de dieren ouder worden verliezen ze deze beharing en wordt de determinatie lastiger. Vermoedelijk heeft het verfomfaaide uiterlijk van een vrouwtje Exoprosopa cleomene er voor gezorgd dat deze ruim 50 jaar onopgemerkt tussen de exemplaren van E. capucina heeft gestaan.

Additional Metadata
Keywords Diptera, Bombyliidae, Exoprosopa cleomene, Nederland, verspreiding, herkenning
Journal Nederlandse Faunistische Mededelingen
Rights

Released under the CC-BY 4.0 ("Attribution") License

Citation
Smit, J.T. (2013). Duistere heiderouwzwever Exoprosopa cleomene duikt op in Nederlandse wolzwevercollectie (Diptera: Bombyliidae). Nederlandse Faunistische Mededelingen, 39, 49–53.