Culmi robusti, foliati. Folia lata, linearia, trinervia. Inflorescentia corymboso-paniculata, multispiculata. Spiculae (”spicae” multorum auctorum) parvae, multiflorae. Flores hermaphroditi (”spiculae androgynae” auctorum) perianthio utriculiformi, compresso, vix carinato, staminibus (”floribus masculinis monandris” auctorum) tribus, binis lateralibus tertio anteriore, ovario (”flore foemineo terminali nudo” auctorum) rostrato, basi angustato, haud stipitato, styli ramis ternis. Nux tri-costata, rugulosa. Generi Hypolytro L. C. Rich. proxima, a quo differt styli ramis tribus et nuce tri-costata. A Thoracostachyo et Paramapania, quibuscum stigmatum numero convenit, et structura florum et perianthio connato et nucis forma longe diversa, faciliter dignoscenda. Mapaniae potius affinis, sed ab omnibus speciebus huius generis inflorescentia a plerisque etiam perianthio connato discrepat.