Misschien wel het meest gecompliceerde probleem van de vele waarvoor een nieuw benoemde hoogleraar zich geplaatst voelt, is het onderwerp van zijn oratie. Binnen de wetenschap, die hij voortaan in de kringen van zijn universiteit mag uitdragen, zijn uiteraard tal van vraagstukken het onderwerp van actuele discussies, en een aantal van deze problemen zal zijn warme belangstelling hebben. Dikwijls zal hij partij gekozen hebben in een aantal strijdvragen en het ligt voor de hand dat de verleiding groot is om de gelegenheid van zijn inaugurele rede aan te grijpen en zijn standpunt met klem van argumenten uiteen te zetten.