Het Hurener Veld is gelegen in de provincie Overijssel, ten Noorden van de spoorlijn Almelo-Zwolle; tussen Wierden en Nijverdal (zie kaart, fig. 1). Het maakt deel uit van een klein veen van ongeveer 13,5 km², dat nu practisch geheel ontgonnen is. Dit veen ligt in een dal, dat in het Oosten en Westen begrensd wordt door heuvelruggen, die ontstaan zijn door stuwing van de Riss-gletschers. Aan de Westkant zorgt de Regge voor de afwatering van dit dal. Deze afwatering moet echter zeer onvoldoende zijn geweest, waardoor in het dal veenvorming mogelijk was. Het ontstaan van het aangrenzende moerasveen (lagg) in het Noorden kan ook het gevolg zijn geweest van deze onvoldoende afwatering; ongelukkig genoeg is dit moerasveen geheel ontgonnen, zodat een onderzoek naar het verband met het veen van het Hurener Veld onmogelijk is.