Alberta Maria Wilhelmina Mennega — Bep voor haar vele vriendinnen en vrienden — werd op 14 augustus 1912 geboren in Nijmegen waar ze ook haar jeugd doorbracht. Zij doorliep daar de lagere school en de Gemeentelijke H.B.S. met 6-jarige kursus. Op 13 juli 1929 legde zij het examen H.B.S. B af waarna zij zich in hetzelfde jaar liet inschrijven als studente in de Biologie aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. Dat het Biologie werd was niet verwonderlijk: zij had een open oog en oor voor de toen nog zoveel rijkere natuur van de omgeving van haar geboortestad. Reeds op jeugdige leeftijd tuinierde ze met enthousiasme, een enthousiasme dat ze tot de huidige dag behouden heeft getuige de fraaie tuinaanleg rond haar mooie huis in Bilthoven. Haar ouders stimuleerden haar liefde voor de natuur, niet in het minst op de vele reizen die ze met haar maakten in Nederland en de naburige landen. Deze reizen hebben diepe indruk op haar gemaakt: ze kan er nog steeds smakelijk over vertellen. Als jong studente in de Biologie was ze in haar eerste jaar — één van de jongsten van haar jaar — een wat stille figuur maar geleidelijk werd ze binnen het biologenjaar 1929 een zeer gewaardeerde bindende kracht, vooral door haar hulpvaardigheid en grote belangstelling in het wel en wee van haar jaargenoten. Ze woonde toen in het huis van de zangpedagoge mevrouw Jeannette Molsbergen — tante Mols voor haar huisgenoten — waar generaties van meisjesstudenten een gezellig tehuis vonden.