Anaueria Kosterm. in Chronica Botanica IV, 1 (1938), p. 14. Arbores brasilienses foliis sub-oppositis. Flores hermaphroditi ex-involucrati paniculati; tepalis sex tribus exterioribus minoribus. Stamina novem quorum sex exteriora fertilia filamentis in annulum ovarium cingentem connatis antheris liberis bilocellatis sub-introrsis; tria interiora sterilia staminodialia sub-aequilonga. Ovarium subglobosum tubo planiusculo insertum, stylo obtuso brevi stigmate inconspicuo. Staminodia seriei quartae nulla. Bacca magna ellipsoidea pedicello vix elongate cylindrico tepalis non incrassatis persistentibus insidens.

Mededelingen van het Botanisch Museum en Herbarium van de Rijksuniversiteit te Utrecht

Released under the CC-BY 4.0 ("Attribution") License

Naturalis journals & series

Kostermans, A. J. G. H. (1938). Revision of the Lauraceae V. A monograph of the genera: Anaueria, Beilschmiedia (American species) and Aniba. Mededelingen van het Botanisch Museum en Herbarium van de Rijksuniversiteit te Utrecht, 48(1), 834–931.