In deze publicatie is een deel der Amerikaanse Podostemaceae van de onderfamilie Podostemoideae opgenomen nl. de nauw verwante geslachten Apinagia, Marathrum, Rhyncholacis, Wettsteiniola, Lophogyne, Monostylis, Jenmaniella en het nieuwe geslacht Macarenia. Nagegaan wordt waarom deze geslachten verwant zijn. Uit het onderzoek is gebleken dat de geslachten Apinagia en Oenone, zoals die beschreven werden door Tulasne in 1852, niet als twee afzonderlijke geslachten gehandhaafd kunnen blijven. De indeling van de onderfamilie Podostemoideae, zoals Engler die in 1930 gaf, is gewijzigd in die zin dat de subtribus Mourerinae tot tribus is verheven en de subtribus Apinagiinae en Marathrinae met de tribus Eupodostemeae tot één tribus Eupodostemeae verenigd zijn. In het beschrijvende deel zijn de beschrijvingen van de soorten opgenomen met gegevens over type, verspreiding en vindplaatsen. Tabellen ter determinatie van de soorten zijn opgenomen. 1 Nieuw geslacht, 30 nieuwe soorten, 8 variëteiten en 2 vormen zijn beschreven. Aan deze beschrijvingen zijn de Latijnse beschrijvingen toegevoegd terwijl 16 pagina’s afbeeldingen van de nieuwe soorten en van enige oudere soorten geven. Een literatuurlijst welke alleen de Amerikaanse en de algemene literatuur omvat maken een nadere studie van deze familie mogelijk op die gebieden die in deze publicatie niet behandeld zijn.