In verband met het hieraan voorafgaande artikel van de heer Van der Ploeg lijkt het mij niet ondienstigs aan te geven, hoe Carex divisa zich van de in ons land voorkomende verwante soorten onderscheidt. Verwarring is alleen mogelijk met een der soorten uit de sectie Arenariae, want buiten deze sectie is C. divisa de enige soort met meer dan een aartje aan de top van de stengel uit het ondergeslacht Vignea, die een ver kruipende wortelstok bezit. Van alle Nederlandse soorten van genoemde sectie verschilt C. divisa – die tot de sectie Divisae behoort – doordat alle aartjes aan de voet vrouwelijk en aan de top mannelijk zijn. Bij de Nederlandse Arenariae zijn of alle aartjes aan de voet mannelijk en aan de top vrouwelijk (C. brizoides, C. praecox, C. ligerica en meestal C. reichenbachii) òf is een deel der aartjes geheel mannelijk of geheel vrouwelijk (C. arenaria, C. disticha en soms C. reichenbachii).