Nabij de Waalbrug naar Zaltbommel ligt aan de noordelijke Waaldijk het oude slot Waardenburg; bij Neerijnen ongeveer 2 km oostelijker een landhuis van wat jonger datum. Het gebied ertussen en er omheen vormt oen aaneengesloten uitgestrekt landgoed met grienden, boomgaarden, oranjerie, moestuin en veel opgaand bos, het grootste deel niet voor het publiek toegankelijk. Speciaal het gebied hij Neerijnen biedt de florist, die toestemming krijgt er eens rond te kijken, menige verrassing. Niet zozeer wat de oorspronkelijke flora betreft, als wel wat men in Friesland noemt “stinsenplanten”, planten die er in elk geval tientallen jaren, mogelijk een paar eeuwen geleden zijn uitgezet en zich weten te handhaven of zelfs uit te breiden.