In. no. 15 van dit blad vermeldde ir. E. Stapelveld een vondst van Listera cordata in Drente, nl. in het Tonckenshos bij Westervelde (gem. Norg). Dit is na Vledder de tweede zekere vondst in ons land buiten de Waddeneilanden. Interessant is het voorkomen, op dezelfde plek, van nog enige boreaal-montane soorten, nl. de mossen Dicranum majus, D. rugosum (undulatum) en Plagiothecium undulatum.