Verschenen: Heukels – Van Ooststroom, Flora van Nederland, 14e druk, bewerkt door Dr, S.J. van Ooststroom; 890 pag., 1038 afb.; Groningen, P. Noordhoff N.V. 1956, Prijs geb. f.11.50.