Petasites hybridus (L.) G., M. et Sch. bloeit tijdens de winterslaap van vele floristen en wordt daardoor veelal minder aandachtig bestudeerd dan andere indigenen van vergelijkbare algemeenheid van voorkomen. Het is daarom wellicht gewenst er aan te herinneren dat zij in twee uiterlijk nog al verschillende vormen voorkomt. Vrouwelijke planten hebben talrijke hoofdjes in een vooral in de vruchttijd lang uitgerekte bloeiwijze. De hoofdjes bevatten elk vele vrouwelijke bloemen, zonder meeldraden, met goed ontwikkeld vruchtbeginsel, een zeer lange stijl en twee draadvormige stempels. De bloemkroon bestaat uit een buis met niet of slecht ontwikkelde kroonslippen. Bovendien bevinden zich in het midden van het hoofdje één of meer steriels, schijnbaar tweeslachtige, bloemen met vijf kroonslippen, vijf meeldraden en één knotsvormige stempel.