Opnieuw valt er een vindplaats van het merkwaardige klavertje Trifolium micranthum te vermelden on wel de eerste op de Waddeneilanden. In mei van dit jaar trof ik op een ekskursie samen met de heer H. van Amstel op het eiland Vlieland dicht hij het dorp een rijke, hoewel vrij kleine vindplaats van T. micranthum aan. Op enige afstand van het dorp Oostvlieland bevinden zich in westelijke richting aan de Waddenkant van de weg enige kleine zandige kweldertjes. Op de hoogste plekken van deze kweldertjes bleek T. micranthum in massa voor te komen, samen met T. dubium Sibth. en diverse andere lage kruiden, waaronder Taraxacum erythrospermum, T. rubicundum en T. tortilobum. Reeds in habitus verschilde T. micranthum aanzienlijk van T. dubium. T. micranthum groeide meestal in min of meer cirkelvormige polletjes, waarvan de stengels stijf togen de bodem gedrukt lagen, zo stijf zelfs, dat bij het uitstoken der plantjes de stengels onmiddellijk naar beneden bogen, zoals men dat ook bij enkele andere planten (als Digitaria-soorten) kan waarnemen. Deze nieuwe vindplaats mag beschouwd worden als de eerste “goede” vindplaats in Friesland, daar de plant in 1923 door D. Hille Ris Lambers verzameld op bouwland bij Jorwerd stellig een daar toevallig terechtgekomen exemplaar zal betreffen.