Tot voor kort werd in do Nederlandse flora’s naast S. aquaticus Huds. tevens S. erraticus Bertol. vermeld. De eerste soort wordt bij ons vrij algemeen aangetroffen op moerassige terreinen en in vochtige graslanden, terwijl de tweede zeer zeldzaam zou zijn op moerassige plaatsen en aan waterkanten. Na 1951 is S. erraticus uit de Nederlandse flora’s verdwenen, omdat men thans meent dat de soort niet hij ons voorkomt. In de flora’s van Heukels – bewerkt door Dr. S. J. van Ooststroom – die na 1951 zijn verschenen, wordt in de plaats van S. erraticus de var. pennatifidus Gren. et Godr. van S. aquaticus onderscheiden. Daarbij wordt dan ook vermeld, dat deze variëteit dikwijls voor S. erraticus is aangezien. In de nieuwe druk van de flora van Heimans, Heinsius en Thijsse is de naam S. erraticus vervangen door S. barbaraeifolius Krocker. Deze verschillende opvattingen zijn een gevolg van de omstandigheid, dat zich ten aanzien van de omgrenzing van S. aquaticus, S. barbaraeifolius en S. erraticus moeilijkheden voordoen.