Naar aanleiding van het artikel over Quercus petraea in het Corr. bl. no. 4 zend ik u hierbij een kopie van de Belgische verspreidingskaart, omdat daar m.i. wel een en ander uit af te leiden is, dat ook Nederland aanbelangt: 1. Bij bet massale verspreidingsgebied ten Z. van de lijn Samber-Maas (de leemten daarin duiden eer op onvoldoende prospectie dan wel op bet ontbreken van de soort) sluit bet Nederlandse gebied in Z.-Limburg volkomen natuurlijk aan. 2. N.W. van Samber en Maas volgt een gebied met meer open verspreiding (de witte vlek in E6 – E7 – F5 – F6 – F7 beantwoordt, aan het haast boomloze Haspengouw), waarvan men logisch veronderstellen mag, dat het zich voortzet in O.-Noord-Brabant en Limburg ten W. van de Maas. Vgl. de aanduiding op ons kaartje in A6.25 = Oisterwijk, omgeving van Amsens Ven, 1.9-56, Dr. L. Delvosalle, Brussel (tijdens gezamenlijke excursie KNBV – SRBB). volgt het voorpostengehied, waartoe wellicht ook de Nederlandse vindplaatsen Bergen-op-Zoom en Lieshos kunnen gerekend worden. N.B.: geen enkele kindplaats in het vlakke gedeelte van Vlaanderen en ook niet in de duinen. Het gehele verspreidingsbeeld in België stemt zeer goed overeen met wat over de verspreiding van deze soort gezegd wordt in Meusel, Vergleichende Arealkunde: südeuropäisch-montan-mitteleuropäische Art mit atlantisch-zentraleuropäische Ausbreitungstendenz.