Planten zoeken op bijzondere groeiplaatsen heeft iets fascinerends, dat spoedig aanstekelijk kan werken op anderen. Op 7 juli 1953 voeren Guittart en Kimstra door de Dordtse havens en grachten en noteerden 67 plantensoorten.