Enige tijd geleden werden ons door Prof. Dr. Docters van Leeuwen een aantal Veronica-planten gezonden met gallen van Gymnetron villosulum Gyll., met het verzoek, uit te maken, welke exemplaren tot V. anagallis-aquatica L., welke tot V. catenata Pennell behoorden. Het bleek, dat alle gezonden planten tot de laatste soort moesten worden gerekend. Wij hebben toen het materiaal van deze twee soorten, dat in de collectie van de Kon, Ned. Botanische Vereniging en in die van het Rijksherbarium aanwezig is, nader bestudeerd, en kwamen tot de verrassende ontdekking, dat geen enkel der daarin aanwezige exemplaren van V. anagallis-aquatica door de gal aangetast was en dat deze uitsluitend bleek voor te komen op V. catenata, Daar bovengenoemde herbaria een rijk materiaal van beide Veronica-soorten bevatten, waarbij ook talrijke planten met gallen voorkomen, lijkt het ons zeer waarschijnlijk, dat de gevonden regel algemene geldigheid bezit; als dat zo is, zouden we dus in het al of niet voorkomen van de gal een nieuw onderscheidingskenmerk tussen deze beide soorten gevonden hebben, in die zin, dat als we een plant vinden, die door de gal aangetast is, we met zekerheid zouden kunnen zeggen, dat ze tot V. catenata behoort. Wij zouden de Nederlandse floristen willen verzoeken, in het komende seizoen extra aandacht te willen schenken aan dit probleem, en ons van hun bevindingen op de hoogte te stellen. Mocht iemand, in tegenstelling met de door ons gevonden regel, de gal op Veronica anagallis-aquatica aantreffen, dan houden wij ons voor toezending van het materiaal zeer aanbevolen.