In 1956 vonden wij op Let vuilverwerkingsterrein der gemeente Leeuwarden onder Wartena (zie Corr. bl. no. 1, p. 5) opnieuw een vrij groot aantal adventieven. Hieronder volgt een lijst van de planten, die werden aangetroffen. Niet weer opgenomen zijn de soorten, die reeds in 1955 werden gevonden.