Het adventiefterrein “de Dwinger” tussen Wartena en Eernewoude blijft nog steeds voor nieuwe verrassingen zorgen. In 1958 konden wij het terrein slechts een drietal malen bezoeken; toch werd er weer een aantal nieuwe soorten aangetroffen. Alleen de nieuwe soorten worden hier vermeld; vondsten van 1955, 1956 en 1957 vonden reeds eerder een plaatsje in het Corr.blad (no. 1,4,8).