Vlak bij de oude kerk van Wassenaar staat een „deftig gebouw met verdieping, waarvan de middenpartij boven de houten kroonlijst prijkt met het in zandsteen uitgehouwen wapen van de heerlijkheid Wassenaar – Zuidwijk.” 1) Het is het uit de eerste helft der 18e eeuw stammende voormalig Raad-, Baljuws- of Rechthuis. Erachter ligt een grote tuin, die voor de voorbijganger onzichtbaar blijft. Wel loopt vlak naast het huis een steeg, maar deze is door een, tientallen meters lange, hoge oude muur van de tuin afgesloten. Vermoedelijk kweekt men in deze tuin, onder andere, Aubrieta deltoidea, want de steegzijde van de muur is daarmee rijkelijk begroeid. Deze begroeiing beperkt zich niet tot enige over de rand van de muur heenhangende exemplaren, doch men vindt ze, wortelend, op elke hoogte en hier en daar zelfs gelijkvloers tuisen de straatstenen. Afgezien van wat Asplenium ruta-muraria L. en enkele „banaliteiten” kan vrijwel van een reincultuur gesproken worden. In de bloeitijd levert de fel-paarse steeg een kostelijke en on-nederlandse aanblik. Het begrip bloeitijd is bovendien ruim te nemen: bij een bezoek in December 1956 bevond zich tenminste nog één exemplaar in bloei.