De excursie van de Commissie voor het Floristisch Onderzoek van Nederland uit de Kon. Ned. Botanische Vereniging werd dit jaar gehouden naar Zuid-Limburg, met Gronsveld als standplaats en wel van 14 tot 19 juli. Het aantal deelnemers bedroeg 16. Zij werden op prettige wijze ondergebracht in pension Savelsbos, gelegen in de onmiddellijke nabijheid van het bos van die naam. Bij de excursie sloten zich aan de heren Melville, Willis en Heybroek, die Zuid-Limburg bezochten op een door hen, samen met de heer Touw uit Leiden en Dr. Lawalrée uit Brussel, in België en Nederland gehouden Ulmus-verzaraeltocht. De eerste dag, 14 juli, werd door een aantal deelnemers, die reeds vroeg in de middag waren aangekomen een tocht gemaakt door het Savelshos (62,31), waarbij vooral op de Rubus-flora werd gelet. 15 juli werd in 61,38 geinventariseerd; men ging die dag van Gronsveld in westelijke richting via het stationsemplacement naar het oude veerhuis aan de Maas en vandaar langs de Maasoever naar het zuiden tot ter hoogte van Kasteel Oost; via Rijckholt werd Gronsveld ten slotte weer bereikt. De hoge stand van de Maas was zonder twijfel oorzaak, dat slechts zeer weinig adventieven werden aangetroffen. Een paar Medicago’s werden verzameld en ook Sisymbrium pyrenaicum was weer aanwezig. In de heggen bij Oost werd Clematis viticella gevonden.