Reeds lang is bekend, dat na het tot stand komen van de afsluitdijk en de verzoeting van het IJselmeer de flora van het Oudemirdumer Klif sterk is veranderd, Voor zover mij hekends zijn deze veranderingen echter nimmer vastgelegd. In de laatste jaren heb ik dan ook de flora van het klif vergeleken met wat Koopmans en Koopmans-Forstmann hierover in 1931 publiceerden in het Ned. Kruidkundig Archief. Bij deze vergelijking vond ik inderdaad vrij grote verschillen.