Dit Correspondentieblad stelt zich ten doel het contact te bevorderen tussen hen, die zich bezig houden met floristisch en plantensociologisch werk. Het wil de Nederlandse floristen en plantensociologen, zowel amateurs als vakbiologen, in staat stellen elkaar op vlotte wijze van hun vondsten of denkbeelden op de hoogte te brengen en zich op een gemakkelijke manier met vragen of verzoeken tot elkaar te wenden. Verder wil het trachten hen op de hoogte te houden van nieuwe literatuur, die voor de floristiek en het vegetatieonderzoek van belang is en van andere zaken, die hun belangstelling kunnen hebben. Het zal daartoe bevatten korte mededelingen van floristische en plantensociologische aard, beknopte excursieverslagen, opgaven van nieuwe literatuur, personalia, een vragenrubriek, aankondigingen van vergaderingen en excursies e.d.